Denne siden er for foreldre og foresatte som ønsker mer informasjon om LANet. Siden det kan være noen som ønsker å vite mer og/eller er usikre på om de skal sende barnet/barna sine på LAN, så vil vi skrive litt informasjon om hvordan det er å være her, og hva vi gjør for å skape en god opplevelse!

Besøkstid gjelder normalt mellom 09:00 – 21:00 under LANet, men foreldre er velkommen hele døgnet dersom det er nødvendig! 

Om KeyLAN

KeyLAN er arrangert av et styre på 9 personer, hvor vi alle jobber og bruker fritiden vår på å lage en minnerik opplevelse i høst- og vinterferien. Alle i styret har hver sine oppgaver, men sammen jobber vi opp mot et rusfritt arrangement!

Sikkerhet

Crewet har normalt ansvar for å ta vare på sikkerheten under arrangementet, men det er også voksne tilstede som også passer på! Det vil til enhver tid være vakt- og servicecrew tilstede i salen for å bevare sikkerheten. Reglene for Kimen Kulturhus gjelder også under LANet.
Vi har ikke opplevd stjeling tidligere, men det er fortsatt viktig at enhver deltaker passer på og tar ansvar for det en måtte ha med seg under LANet.
Deltakere under 16 år har ikke lov til å gå ut alene etter kl 23. Dersom de vil ut å lufte seg er de nødt til å si ifra til en voksen eller noen i crewet om å være med.

Aldersgrense

Aldersgrensen er satt til 13 år og oppover. Hvis ditt barn fyller 13 år i løpet av året, så er han/hun hjertelig velkommen på LAN hos oss, men det er opp til foreldre om de får lov og hvor lenge de får være! Barn som fyller 12 år i løpet at nåværende år kan med spesielt samtykke meldes på. Vi krever da at foresatte fyller ut et eget samtykke/kontaktskjema som leveres ved registrering. Det vil også være mulig å fylle ut skjema ved registrering/oppmøte. Klikk her for å laste ned samtykkeskjemaet.

Rusfritt

Vi har nulltoleranse for rus. Det er vil være kontinuerlig vakthold av voksne i salen! Dersom en deltaker under 18 år er ruset så vil foreldre bli kontaktet for å hente, og dersom en deltaker over 18 år er rusa så vil politiet bli kontaktet.

Mat og drikke

Mat og drikke er noe deltakerne må ordne med selv, men det vil være mulig å varme og lage mat på Carbon Fritidsklubb under hele LANet.

Mat og drikke er nødvendig under LAN også, så det er viktig å oppfordre ditt barn til å ha med seg det! Hygiene er også viktig.